Registrace nového zákazníka


Základní údaje


Vyplňte Váš login.
Vyplňte Vaše heslo.

Fakturační adresa


Vyplňte Vaše jméno.
Vyplňte Vaše přijmení.
Vyplňte ulici a číslo popisné.
Vyplňte město.
Vyplňte PSČ.
Vyplňte stát.
Vyplňte telefon.
Vyplňte e-mail.
Znění obchodních podmínek a podmínek zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

Ochrana osobních údajů 


Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.


Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.


Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.


Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka "Potvrzení objednávky“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.